26.05.1995. – Srbi uzimaju 377 pripadnika UN-a kao živi štit

UN taociSrbi uzimaju 377 pripadnika UN-a kao taoce, koji su potom korišteni kao živi štit. Neki su prikazani na srpskoj televiziji vezani lancima.

25. maja 1995. godine, Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a Jasuši Akaši dao nalog za zračne udare. Šest aviona NATO-a bombardovalo je dva podzemna skladišta za municiju u blizini Pala. – Srbi nastavljaju sa granatiranjem Sarajeva i napadima na ostale sigurne zone.

26. maj 1995

• Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a odobrio drugu rundu zračnih udara. Mete su bile još šest bunkera s municijom na Palama, u istom kompleksu koji je bio napadnut prethodnog dana.

• Srbi uzimaju 377 pripadnika UN-a kao taoce, koji su potom korišteni kao živi štit. Neki su prikazani na srpskoj televiziji vezani lancima.

veterani.ba