Rejonski štab Moštre formiran 24.04.’92.

ratnaFilm24.04.’92. godine – formiran je rejonski štab Moštre sa zadatkom osiguranja stanovništva od naoružanih pripadnika SDS-a s tih područja.

Paralelno sa organizovanjem odbrambenih snaga, vršem je permanentni pritisak (prijetnja napadom) na preostale pripadnike bivše JNA i novopridošle četnike u Kasarni “Ahmet Fetahagić” i “Majevica” da predaju naoružanje čiji je vlasnik Štab TO Visoko i da napuste kasarnu.

U noći tog dana, pod izgovorom obilaska i pregleda naoružanja TO u kasarni “Majevica”, pripadnik Štaba TO i izvlači dva komada raketnih lansera “OSA” od kojih se jedan odmah letjelicom “ZMAJ” prebacuje u uzavrelo Sarajevo, kao neophodna pomoć njegovim braniocima.

magazinplus.eu / veterani.ba