Pokušaj transporta naoružanja za Sarajevo, 22.04. 1992. godine

Pokušaj transporta naoružanja za Sarajevo, 22.04. 1992. godine, u organizaciji SDA i PL Visoko (4 borca u pratnji), m/v tipa Kombi (16 AP, 8 PM M-72 I 22.400 kom metaka) preko okupirane teritorije Visoko koju su držale jedinice SCA, pravcem: Visoko- s. Buci- s. Čifluk-raskrsnica puta s. Čifluk- s.Vidovići (prema selu Ahatovići), nije uspio. Vozilo je presrela jedinica 1. ilijaške brigade SCA (24 vojnika), spriječila dalji transport i zaplijenila naoružanje sa m/v. Poginuo je 1 borac iz pratnje. Da bi spriječila intervenciju OpŠTO Visoko, za taoce je privremeno uzela djecu u obližnjoj osnovnoj školi. (Obrazac 1, 1. k., 08. 04. 1997.)

Izvor:”Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović