27.04.1992. – Izveden novi pokušaj transporta oružja iz Visokog u Sarajevo

RatVisokoNovi pokušaj transporta naoružanja za Sarajevo pravcem Visoko-s. Vela – Crkvice-s. Gornji Zenik, općina Visoko prema Ilidži, izveden je 27. 04. 1992. godine, u popodnevnim satima. Rukovodstvo općine Visoko je ponovo organiziralo transport naružanja za branioce Sarajeva. Odabran je novi pravac ali je i on vodio preko okupirane teritorije: s. Vela-Crkvice- s. Zenik (srpska sela u kojima su bile snage Ilidžanske brigade SCA, jačine oko 40 vojnika).
Naoružanje je transportirano traktorima. Pošto je prethodnog dana bilo „uvježbavanje“ maršrute sa praznim traktorima, navedena jedinica SCA je stvarni transport dočekala spremno u zasjedi. U pratnji transporta bila je jedinica PL Visoko (16 boraca) a u sadjejstvu 40 boraca RjŠTO Buci. Transport nije uspio. Poginuo je jedan, a teže je ranjeno 6 boraca iz pratnje transporta. Prema izjavama učesnika ove akcije, agresor je imao 7 poginulih, 1 teže ranjenog i 1 zarobljenog vojnika. Od paravojne jedinice agresora zaplijenjeno je 6 komada PN i 640 metaka. Transport naoružanja nije dopao neprijatelju u ruke. U svom posjedu su ga zadržale jedinice sela Goduša (RjŠTO Buci), koje su bile u sadjejstvu, jer ga ni same nisu imale a bile su na prvoj liniji odbrane prema Ilidži. Nisu dozvolile da oružje bude vraćeno u magacine u kasarni (Obrazac 1, 1. k., 08. 04. ‘97.).