12.04.1994. – Počela operacija “Proljeće 94”

VojskaRSPočela operacija »Proljeće 94«. U jeku oganzive Vojske RS na Goražde, Drugi korpus Armije RBiH napao je položaje vojske bosanskih Srba na planini Ozren. Oslobođen je dio teritorije u podnožju Vijenca, dominantne kote na Ozrenu.