Na današnji dan poginuo Uzunalić Hajrudin (1967 – 1994)

Uzunalic_Hajrudin_20.03.Uzunalić Hajrudin (1967 – 1994)

Rođen 15.03.1967. godine u Lozniku – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 24.09.1992. godine. Poginuo 20.03.1994. godine u rejonu Gračanica – Visoko, kao pripadnik 315. bbr. Ukopan 21.03.1994. godine na mezarju u Lozniku – Visoko.