19.03.1993. – Formirana 208. brdska brigada Čelić

Dvjesto osma brdska celicU vojnoj evidenciji Općinskog sekretarijata Čelić, oformljenog jula 1992. godine, vodilo se oko 3.600 vojnih obveznika od kojih se oko 350 vodilo da su u inozemstvu. U jedinice Armije RBiH angažirano je 3.112 vojnih
obveznika (od čega 208 žena) što iznosi oko 90% raspoloživih vojnih obveznika. U Civilnoj zaštiti bilo je angažirano 180 a na radnoj obavezi 100 obveznika. Na početku agresije, na području općine Čelić formirani su odredi: Odred TO Čelić, Odred Vjetrenik i Odred Drijenica. 19. marta 1993. formirana je 208. brdska brigada Čelić, u čiji sastav su ušle do tada formirane jedinice i koja je postala nosilac objedinjenih borbenih dejstava u svojoj zoni odgovornosti.
Ušla je u sastav Operativne grupe – 1 (OG-1). Ulaskom u sastav 25. divizije, 01. marta 1995. godine, brigada je preimenovana u 254. slavnu brdsku brigadu. U toku Odbrambeno-oslobodilačkog rata protiv agresije, 1992. – 1995. godine, poginula su 164 pripadnika Armije RBiH dok je teže i lakše ranjeno 550 pripadnika. U ovom periodu je poginulo 31 civilno lice. Lakše i teže je ranjeno 110 civilnih lica. Ovi krajevi iznjedrili su 6 “Zlatnih ljiljana”, od kojih su 4
šehida.