18.03.1994. – Potpisan Vašingtonski sporazum koji predviđa uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine

Kantoni-fbih18. marta 1994. godine potpisan je Vašingtonski sporazum koji predviđa uspostavljanje Federacije Bosne i Hercegovine sa većinskim bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom. Sporazum predviđa kantonalno ustrojstvo Federacije.