15.03.1993. – Formirana 207./377. viteška pousorska ljuta brigada Jelah

Pousorska ljuta viteska207./377. viteška pousorska ljuta brigada je proslavljena jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Armije RBiH. Od osnivanja, brigada je bila u sastavu 2. korpusa Armije RBiH, odnosno u zoni odgovornosti OG 7 jug da bi reorganizacijom Armije RBiH i formiranjem divizija brigada ušla u sastav 3. korpusa Armije RBiH u sklopu kojeg je dočekala i kraj rata.
Formirana je 15. marta 1993. godine od već postojećih jedina sa područja Pousorja. Sjedište brigade je bilo u Jelahu. Borci ove brigade su poznati i kao tenkolovci zbog velikog broja uništenih neprijateljskih tenkova.

Historija

Uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu, u početku spontanije i ilegalno a zvaničnim početkom rata i organizovanije se pristupilo formiranju i organiziranju dobrovoljnih vojnih formacija. Izuzetak nije bila ni općina Tešanj gdje dolazi do osnivanja jedinica različitog ranga. Daljim rastom vrši se reorganizacija i ukrupnjavanje formiranih jedinica a sa ciljem podizanja borbene gotovosti i postizanja boljih rezultata. 15. marta 1993. godine, od već formiranih jedinica ranga bataljona formira se 207. brigada, sastavljena od 5 bataljona, sa sjedištem u Jelahu. U sastav novoosnovane brigade ušli su slijedeći bataljoni: bataljon Jelah, bataljon Miljanovci, bataljon Kalošević, bataljon Piljužići i bataljon Ljetinić – Tešanjka. Brigada dobiva zonu odgovornosti koja pokriva sjeveroistočni dio tešanjske i slobodne dijelove dobojske općine. Prije zvaničnog formiranja brigade, borci i jedinice preteče 207./377. brigade ostvaruju zavidne rezultate. 23. novembra 1992. borci ove brigade zarobljavaju tenk T-55 a dva dana i oklopni transporter BVP M-80. U jeku neprijateljske ofanzive, zadnjeg dana novembra 1992. godine zarobljen je i tenk M-84. U nastavku rata zarobljeno je i uništeno još nekoliko tenkova usljed čega su borci ove brigade zasluženo dobili naziv tenkolovci. Formiranjem operativne grupe 7-jug brigada postaje njen sastavni dio. Reorganizacijom Armije RBiH, tj zamjenom operativnih grupa divizijama, brigada ulazi u sastav novoformirane 37. divizije 3. korpusa. U skladu sa tim izmjenama mijenja se i prefiks iz naziva brigade tako da iz 207. naziv se mijenja u 377. čime se usklađuje prvi redni brojev brigade sa rednim brojem pripadajućeg korpusa.