05.03.1994. – Hrvatska vojska zauzela Ličko polje

Gacko polje 2004.5. marta 1994. godine srpske snage napaju i zauzimaju dominantnu kotu na Ljubovu zvanu Repetitor i time zapravo ostvaruju pretpostavke za ovladavanje Ličkog polja.

Istog dana 9. gardijska brigada “Vukovi” priskočila je u pomoć pričuvnim postrojbama Hrvatske vojske na tom terenu, srpske snage su se morale povući uz znatne gubitke tako da više nikada nije uspio ovladati tim područjem.