Na današnji dan poginuo Hasandić Refik (1965 – 1993)

Hasandic_Refik_04.02.Hasandić Refik (1965 – 1993)

Rođen 03.02.1965. godine u Tramošnjiku – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 31.05.1992. godine. Poginuo 04.02.1993. godine u rejonu Nabožića – Ilijaš, kao pripadnik OpŠTO Visoko. Ukopan 06.02.1993. godine na mezarju u Tramošnjiku – Visko. Proizveden u čin narednika. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatni ljiljan”.