11.02.1993. – Formirana 210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice

Dvjesto deseta nesib malkic zivinice210./281. viteška oslobodilačka brigada “Nesib Malkić” Živinice je bila brigada 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovana je 11. februara 1993. godine i u njen sastav su ušli već iskusne jedinice: Sprečanski, Dubravski i Živinički bataljon. Najveći broj vojnika je bio sa područja Živinica, ali u Sprečanskom bataljonu bilo je i boraca sa područja Kalesije. Za svoje zasluge u odbrani države brigada je proglašena “viteškom”, a njen prvi komadant Nesib Malkić odlikovan je Ordenom heroja oslobodilačkog rata. Nakon njegove pogiblje, brigada je nazvana po njemu.

Ratni put

210. viteška brigada je uglavnom ratovala izvan područja Živinica, a učestovali su i u borbama izvan zone odgovornosti 2. korpusa. Borci koji su ušli u njen sastav su već od prije boravili na brčanskom] i gradačačkom ratištu.

Pogibija komadanta i zauzimanje Vareša

Vareš je bio pod kontrolom HVO-a. Nakon zločina nad Bošnjacima Vareša, za koje je Ivica Rajić osuđen na 12 godina zatvora, jedinice 2. i 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine su poslate da preuzmu kontrolu nad gradom. Zadatak boraca 210. brigade bio je da zauzmu položaj u rejonu Crne Rijeke, kako bi spriječili da sa pravca Nišićke visoravni snage VRS dođu do Vareša kako bi pomogli snagama HVO-a. Prilikom izviđanja u rejonu Crne Rijeke, granata ispaljena sa položaja VRS ubila je Nesiba Malkića, 25. oktobra 1993. godine. Iako šokirani gubitkom komadanta, pripadnici 210. brigade su uspješno ispunili zadatke, a Vareš je oslobođen. Komandu je preuzeo Asim Kamberović, a njega će krajem rata zamjeniti Esad Kitić.

Pokušaj deblokade Sarajeva

U junu 1995. godine započeta je velika operacija pokušaja deblokade Sarajeva, a u njoj su učestovali i borci 210. brigade. Deblokada na kraju nije uspjela.

Odlazak u Krajinu

Borci 210. brigade su posljedne dane rata proveli u Krajini, ratujući zajedno sa jedinicama Petog korpusa. U trenutku kada su primili vijest da je potpisan Okvirni mirovni sporazum nalazili su se osam kilometara udaljeni od Prijedora.