30.01.1993. – Na području Istočne Bosne koncentrišu se jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa

JNAŠtab Vrhovne komande Oružanih snaga RepublikeBosne i Hercegovine 30. januar 1993. godine uputio je Vladi Republike Bosne i Hercegovine informaciju u kojoj se, između ostalog, navodi da se na području Istočne Bosne koncentrišu jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa Vojske Jugoslavije, te da su koncentracije jedinica iz Srbije i Bosanske Krajine primjećene i u regionu Posavskog koridora, u blizini Brčkog.