27.01.1995. – Pobunjeni bosanski Srbi odbili da prihvate mirovni plan

RatnaBiHmap27. januara 1995. godine pobunjeni bosanski Srbi odbili da prihvate mirovni plan. Kontakt grupa privremeno prekida misiju jer nemaju uspjeha u pregovaranju.