02.01.1992. – U Sarajevu obrazovana komanda Druge vojne oblasti JNA

JNAU Sarajevu obrazovana komanda Druge vojne oblasti JNA. Pod komandu 2. vojne oblasti stavljene su 91 bosanska i petnaest okupiranih općina u Republici Hrvatskoj. Ostalih 18 bosanskohercegovačkih općina stavljene su pod novoformiranu komandu 4 vojne oblasti sa sjedištem u Podgorici.