09.12.1992. – Osnovan 3. korpus Armije Republike BiH

Treći korpus Armije RBiH osnovan je naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića 9. novembra 1992. godine.

Treći korpus Armije RBiH osnovan je naredbom načelnika Štaba Vrhovne komande Sefera Halilovića 9. novembra 1992. godine. Korpus je trebao objediniti jedinice Teritorijalne odbrane, kao i neke dobrovoljačke jedinice. Sredinom novembra 1992. godine komandant je postao Enver Hadžihasanović.

U zonu odgovornosti Trećeg korpusa Armije RBiH trebale su ući sljedeće općine: Banja Luka, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bugojno, Busovača, Čelinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kotor Varoš, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Travnik, Prnjavor, Skender Vakuf, Srbac, Šipovo, Travnik, Vitez, Zavidovići, Zenica i Žepče. Zbog borbi, zona odgovornosti je naknadno promijenjena i u nju je uključena općina Vareš.

Štab 3. korpusa je bio u Zenici. Sastojao se od nekoliko centara i to:

1.  Centar za operativno komandovanje koji je prikupljao informacije koje su pristizale od civilnih struktura, MUP-a.
2.  Centar za vezu, imao je zadatak planiranje i organiziranje svih veza u sklopu Komande.
3.  Služba vojne bezbjednosti obuhvatala je poslove kontrašpijunaže, vojne policije, fizičke zaštite objekata.

Jedinice 3. korpusa

* Vojna policija 3. korpusa

1.  Operativna grupa Bosanska Krajina

* 7. muslimanska brdska brigada
* 17. brigada
* 306. brigada, jedno vrijeme pripadala Operativnoj grupi Zapad
* 325. brigada

2.  Operativna grupa Lašva

* 309. brigada
* 325. brigada
* 333. brigada

3.  Operativna grupa Bosna

* 318. brigada
* 319. brigada

4.  Operativna grupa Zapad

* 307. brigada
* 308. brigada
* 312. brigada
* Operativna grupa 7-Jug-Maglaj
* 372. brigada garava Tešanj
* 373. motorizovana brigada Doboj
* 374. brigada Teslić
* 377. Pousorska ljuta brigada Jelah

Slijedeće brigade su primale naređenja direktno od Komande 3.koprusa

* 301. brigada
* 303. brdska brigada
* 314. brdska brigada
* El Mudžahedin

 

Historija.ba