05.12.1992. – Formirana HVO brigada Kralj Tvrtko

kralj tvrtkoHVO brigada Kralj Tvrtko bila je jedinica Hrvatskog vijeća odbrane u Sarajevu tokom rata u BiH. Bila je jedna od brigada HVO-a u sklopu Armije BiH. Brigada je nazvana po srednjovjekovnom bosanskom kralju Tvrtku.

Historija

HVO u Sarajevu formiran je 29. maja 1992. godine. Jedinice sarajevskog HVO-a ustrojene su u brigadu 5. decembra 1992. godine. Komandant brigade bio je Ivan Vulić. Brigada je bila sastavljena uglavnom od sarajevskih Hrvata.

Tada je imenovano zapovjedništvo u sastavu:

Vladimir Šaf , v.d. zapovjednik HVO-a Sarajevo,
Dragan Pinjuh, dozapovjednik Gradskog stožera HVO-a Sarajevo,
Vinko Bošnjak, v.d. načelnik Gradskog stožera HVO-a Sarajevo.
Zapovjedništvo brigade HVO “KRALJ TVRTKO ”
Zapovjednik brigade : Ivan Vulić
Načelnik stožera brigade: Franjo Talijančić

HVO Brigada Kralj Tvrtko imala je više od 5000 vojnika i dala je velik doprinos odbrani Sarajeva. Brigada je učestvovala u nekoliko bitaka: u Pofalićkoj bici, u bici za Otes, Hrasno brdo, Stup, Elektrotehničku školu i Dobrinju, a također je držala liniju u sklopu odbrane Sarajeva. 102 pripadnika brigade poginula su u odbrani Sarajeva.

Jedinice

1. bojna Stjepan Tomašević (Stup-Ilidža)
2. bojna HVO (Novi grad)
3. bojna HVO Sarajevo
4. bojna HVO (Centar-Stari grad).
Hrvatska brigada Kralj Tvrtko[uredi | uredi izvor]
Krajem 1992. i početkom 1993. izbija bošnjačko-hrvatski sukob. U Sarajevu ne dolazi do sukoba između Hrvata i Bošnjaka, ali se sarajevski HVO prisilno ukida. Komanda I. korpusa Armije BiH, u novembru 1993. godine, donosi odluku o ukidanju Štaba HVO-a Sarajevo i formiranju Hrvatske brigade Kralj Tvrtko, u sastavu tog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatska brigada Kralj Tvrtko nastavila je djelovati do kraja rata.

Bitke

HVO Brigada Kralj Tvrtko je sudjelovala u nekoliko bitaka: u Pofalićkoj bitci, u bitci za Otes, Hrasno brdo, Stup, Elektrotehničku školu i Dobrinju. Držala je liniju u sklopu obrane Sarajeva, a 84 pripadnika brigade položilo je svoje živote za slobodu Sarajeva.

Otes (početak decembra 1992.)

U obrani sarajevskog prigradskog naselja Otes, većinski naseljenog hrvatskim stanovništvom, sudjelovale su sljedeće postrojbe: postrojba HVO-a jačine bojne, kojom je zapovijedao na IZM Franjo Talijančić, Specijalna postrojba MUP-a i Treća motorizirana brigada Armije BiH. Kombinirani napad je počeo 1. decembra iz tri pravca, uz snažnu topničku i tenkovsku potporu koja je kontinuirano trajala i idućih dana. Nepovoljan teren, nedostatak materijalno-tehničkih sredstava, ali i taktički propusti, učinili su obranu izuzetno teškom, no crta je nekoliko dana održana stabilnom, čak su u nekim momentima branitelji preuzimali inicijativu. Ipak, 7. decembra 1992. godine, po već viđenom scenariju iz bitke za Doglode, Otes je pao.

Stup

Prvi napadi srpskih postrojbi na postrojbe Hrvatskog vijeća obrane, na crti bojišnice na Stupu, odvili su se 13. septembra 1992. Prva bojna Stjepan Tomašević HVO iz Novog Sarajeva je bila upućena u obranu tog prostora. U obranu se uključio i dio 101. bojne HOS-a pod zapovjedništvom Ivice Bajkuše. Hrvatske postrojbe su u obrani vršile koordinaciju sa postrojbama Armije BiH. Hrvatske snage bile su brojčano i oružjem slabije od srpskih napadača. Krajem decembra 1992., srpske snage su u potpunosti okupirale Stup.