01.12.1992. – Formirana 301. mehanizovana/oklopna brigada Zenica

301. mehanizovana/oklopna brigada osnovana je 01. decembra 1992. godine, 1993. godine imala je oko 6 tenkova. 301. mehanizovana/oklopna brigada je uglavnom bila razmještena u dijelovima kao podrška drugim brigadama.
Učestvovala je u borbama oko Fojnice, Busovače. Štab brigade je bio u Zenici.

Komandanti brigade su bili: Halil Selimbašić i Haso Ribo.