05.11.1992. – Formirana 9. Brdska brigada

devete bbrOdlukom predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića 5. novembra 1992. godine formirana je Deveta brdska brigada ARBiH.

Deveta brdska brigada je bila prva organizovana formacija Armije BiH koja je pružila prvi otpor agresoru na teritoriji hadžićke općine.

Učestvovala je u svim značajnim bitkama od Koščana, Igmana, Treskavice, Bjelašnice, Kreševa, Kiseljaka i Ilidže.

Tokom cijelog rata branila je Put spasa, a njeni hrabri borci su se morali boriti sa dva neprijatelja, pošto su već krajem 1992. godine počeli napadi HVO-a na slobodnu hadžićku teritoriju.

Pored svakodnevnih borbi, najbitnija misija brigade je bila da se odbrani Put spasa, žila kucavica koja je prolazila iz Konjica, preko Pazarića, Hadžića i Ilidže kroz tunel do Sarajeva. To je tada bio jedini put kojim su stizali hrana i oružje u opkoljeni grad i nikada nije smio biti prekinut.

Kroz brigadu je prošao 5.671 borac, od čega su 264 šehida položila živote, a preko 800 njenih pripadnika je teže ili lakše ranjeno.