Na današnji dan umro Lemeš Himzo (1943 – 1995)

Lemes_Himzo_21.10.Lemeš Himzo (1943 – 1995)

Rođen 01.01.1943. godine u Uvorićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 10.06.1993. godine. Umro 21.10.1995. godine kao pripadnik 136. bbr. Ukopan 23.10.1995. godine na mezarju u Uvorićima – Visoko.