09.10.1992. – Donesena odluka o objedinjavanju dva stožera HOS-a u BiH sa sjedištem u Zenici

HOS BiHHrvatske odbrambene snage (HOS) su konačno raspuštene sporazumom između predsjednika Herceg-Bosne, Mate Bobana i generala HOS-a, Ante Prkačina 29. augusta 1992. koji je postignut u Grudama. Zbog ovog poteza, Dobroslav Paraga izbacio je Prkačina iz HSP-a. HOS se u međuvremenu podijelio po narodnosnom principu. Unatoč raspuštanju HOS-a u BiH, Paraga je 9. oktobra 1992. godine donio odluku kojom je objedinio dva stožera HOS-a u Bosni i Hercegovini pod jednim zapovjedništvom sa sjedištem u Zenici, a za zapovjednika je imenovao Mladena Holmana.
HOS je tako djelovao u sastavu Armije RBiH sve do aprila 1993. godine Nakon pokolja Hrvata u Dusini počinjenog od strane muslimanskih snaga u siječnju 1993. pripadnici HOS-a počinju prelaziti u HVO, dok se Paraga protivio takvim radnjama. Holman je konačno donio odluku o inkorporiranju u HVO 5. aprila 1993. godine