Objavljena brošura o agresiji Srbije i Hrvatske na BiH

BROŠURA – SRBIJA I HRVATSKA U MEĐUNARODNOM ORUŽANOM SUKOBU U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje žrtava i svjedoka genocida nastavlja sa analizom rada i rezultata rada pravosudnih institucija koje se bave procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

Nakon analize rada Tužilaštava u Bosni i Hercegovini i objave brošure pod nazivom: NAPREDAK ILI OPSTRUKCIJE U PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA, objavili smo analizu presuda MKSJ koje se odnose na opsadu Sarajeva te objavili brošuru pod nazivom: SARAJEVO 30 GODINA BEZ OPTUŽNICE.

U ovoj brošuri bavili smo se presudama MKSJ koje govore o ulozi Srbije i Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali u našim aktivnostima,posebno našem istraživačkom timu i Ministarstvu za pitanje boraca F BiH.

SRBIJA I HRVATSKA U MEĐUNARODNOM ORUŽANOM SUKOBU U BOSNI I HERCEGOVINI – PREUZMITE CIJELI DOKUMENT

https://tortura.ba/