16.09.1992. – Formirana 1. teočanska brigada/255. slavna bbr “Hajrudin Mešić” Teočak

Prva slavna brigada Hajrudin Mesic255. slavna brdska brigada “Hajrudin Mešić” je bila vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu 2. korpusa Armije RBiH Armije RBiH. Brigada je formirana 16. septembra 1992. godine pod nazivom 1. teočanska brigada sa sjedištem u Teočaku. Prvi komandant brigade je bio Hajrudin Mešić zvani Kapetan Hajro. Čitavo vrijeme rata ova brigada je bila garant opstanka stanovništva na slobodnim teočanskim prostorima i trn u oku neprijatelju.

Historija

U julu ‘92. godine formiran je Općinski štab TO sa 4 odreda iz kojeg će 16. septembra 1992. godine izrasti 1. teočanska brigada. Na dan formiranja brigada se sastojala od 1294 borca. Za prvog komandanta je postavljen Hajrudin Mešić. Brigada se već početkom 1993. godine sastojala od 4 brdska bataljona. Nakon smrti komandanta Hajrudina, brigadi je pridodan naziv “Hajrudin Mešić” a reorganizacijom korpusa Armije RBiH brigada je preimenovana u 255. brdsku brigadu. Kraj rata brigada je dočekala u sastavu 25. divizije Drugog korpusa Armije RBiH. Tokom ratnog puta, kroz ovu brigadu je prošlo oko 3100 boraca a njih 20 je za ispoljene zasluge odlikovano najvišim vojnim priznanjem Zlatnim ljiljanom. Ordenom heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata posthumno je odlikovan prvi komandant brigade Hajrudin Mešić. Također, brigada je za ostvarene kolektivne uspjehe od strane Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 14. decembra 1993. godine odlikovana počasnim nazivom Slavna.