07.09.1991. – Formirana 119. brigada Hrvatske vojske

Sto devetnaesta HVPrije dvadeset i četiri godine, zapovješću tadašnjeg Zapovjedništva Zbora narodne garde 7. septembra 1991. godine formirana je 119. brigada HV-a, čiju su jezgru sačinjavali v/o koji su bili planirani u 56. bataljunu ZNG i dragovoljci.
Sukcesivnim narastanjem u brigadu su mobilizirani ljudi iz gotovo cijele Istre, obzirom da je mobilizacijski razvoj svojih bojni imala na području južne Istre u Puli, Rovinju i Labinu, a u ljeto 1995. u sastavu brigade ustrojen je i raketno-topnički divizion koji se popunjavao obveznicima sa područja grada Buzeta.

Zadaće brigade, po osnivanju, bile su usredotočene na preuzimanje i osiguranje vojnih objekata i razminiravanje vojarni bivše JNA te mobilizacija, opremanje i osposobljavnje vojnika, dočasnika i časnika za odlazak na ličko bojište. Brigada preuzima sve vojne objekte u gradu i stavlja ih pod svoj nadzor, te iste štiti od devastacija i rušenja, do dobivanja prve zapovijedi za odlazak na ličko bojište kad objekte predaje 73. satniji vojne policije HRM.

Prvo angažiranje 119. brigada ima na području grada Stona, koncem 1991. godine, gdje sudjeluje u obrani grada, angažiranjem ojačanog voda od 40 dragovoljaca, gdje povjerenu zadaću uspješno izvršavaju. Preostalo ljudstvo, smješteno u autokamp Kažela u Medulinu, provodi organizacijske i obučne priprema. Po napuštanju zrakoplovne baze u Puli od strane tzv. JNA pripadnici brigade ulaze u istu i u suradnji sa pripadnicima MUP PU Istarske započinju razminiravanje zračne luke. Tijekom razminiravanja poletne piste dolazi do aktiviranja minsko eksplozivnog sredstva gdje pogibaju četiri pirotehničara, od toga dva pripadnika 119. brigade ZNG; Dušan Belušić i Marijan Vinković. Tijekom daljnjeg razminiranja nije više bilo poginulih pripadnika, ali je dolazilo to teških ranjavanja. Brigada je u suradnji sa djelatnicima MUP izvršavala i druge zadaće na području Istarske županije.

Brigada svoje začetke okupljanja bilježi u Fažani, na prostoru nekadašnje “Političke škole SSOH“ i autokampu Kažela u Medulinu. Prva veća mobilizacija započinje u Puli i to 1. pješačke bojne krajem mjeseca prosinca 1991. kada se brigada okuplja na području autokampa Kažela i Valsaline u Puli. Tadašnji mobilizacijski razvoj uključivao je vojne obveznike sa područja nekadašnjih općine Pula, Rovinj i Labin, koji su strukturirali sastav tadašnji brigade: Zapovjedništvo, Izvidnički vod, Inžinjerijska satnija, Logistička satnija, Desetina S-2M PZO, te tri pješačke bojne (1.pb Pula, 2.pb Rovinj i 3.pb Labin).

1995.  godine brigada započinje demobilizaciju i mirnodopskim aktivnostima uređenja vojarne, skladišta ratne materijalne doknade (RMD), popunu postrojbi, izobrazbu zapovjedništava, časnika, dočasnika i  pričuvnih v/o, a od 1. juna 1999. godine započinje svoj mirnodopski preustroj, te krajem 2000. završava preoblikovanje i od 01. januara 2003. mijenja ime u 635. pbr HV, koja je do gašenja baštinila tradicije 119. brigade.