Kenan Jusufbašić: “Kocka je bačena”… (Video)

DA SE NE ZABORAVI!

Rahmetli Kenan Jusufbašić je bio predratni, ratni i poslijeratni prvi čovjek Visokog.

Dužnost predsjednika SO Visoko je primio 4. decembra 1990. godine i od tada, sa svojim narodom i svojim saradnicima ulazi u jedan politički vrtlog iz kojeg nije mogao izaći do kraja svog života.

Ovdje donosim dio njegovog govora iz februara 1994. godine, a odnosi se na politiku međunarodne zajednice prema ratu u RBiH.

Ovih dana će se nizom ispraznih manifestacija obilježavati ratni datumi i ponoviće se još isprazniji narativ u kome je kultura sjećana suvišan faktor.
Ovo je skromni doprinos drugačijem pokušaju da se sačuvaju uspomene da ratni period: ljude i događaje.