06.08.1992. – Formiran Odred Moštre

ratna akcija4Odred Moštre formiran je 06. augusta 1992. godine preformacijom jedinica Rejonskog štaba TO Moštre sa zadatkom obezbjeđivanja teritorije i vitalnih objekata, borbe protiv agresora i ofanzivnih dejstava na području općine Visoko.
RjŠTO Moštre obuhvatao je prostorne jedinice Topuzovog polja, Moštra, Radovlja, Dobrinja – na čelu sa Komandantom Hasanom Hadžiosmanovićem, kapetanom bivše JNA. Kao rezultat valjane organizacije izrasla je Interventna četa od 75 boraca, koji je predvodio Vračo Asim.

19. augusta 1992. godine Odred  završava obuku boraca u Nastavnom centru Trakine bare, jedna četa Odreda se upućuje u Donju Vratnicu sa zadatkom zaposijedanja linija odbrane prema srbo-četničkom agresoru, i pokušati ovladati okupiranom teritorijom općine Ilijaš. Do 19. januara 1993. godine Odred ostaju na tom zadatku.

07.01.1993. godine, jedinice u sastavu 4. bbr, TO Visoko, 7. muslimanske brigade, zeničke brigade, busovačke brigade. i 17. krajiška brigada izvršavaju proboj i zauzimanje brda Crkvica, ali uslijed artiljerijske vatre neprijatelja po našim snagama Crkvica se nije mogla sačuvati. Treba istaći da je u ovom napadu poginulo 11 visočkih boraca, a od toga 5 boraca Odreda Moštre.

Halilović Fuad (1966 – 1993)
Omanović Ešref (1964 – 1993)
Omerbegović Šefket (1963 – 1993)
Planinčić Rašid (1965 – 1993)
Vračo Suad (1961 – 1993)

http://www.magazinplus.eu/clanak/11-zaboravljenih-heroja-07-01-1993-crkvice/