14.07.1993. – Srpske snage srušile tri džamije u Banjoj Luci

U ranim jutranjim satima 14. jula 1993. godine srpske snage su minirale, a zatim uništile Grabsku džamiju, Hadži Kurd džamiju, Hadži-Mustaj paše Sokolovića džamiju u Banjoj Luci.

Grabska ili Hadži-Begzadova džamija nalazi se u banjalučkom naselju Grabu. Ova džamija je izgrađena je 1528. godine, a srušena od strane srpskog agresora 14. jula 1993. godine. Džamija je obnovljenja, i svečano otvorena 2008. godine.

Hadži Kurd džamija nalazila se u banjalučkom naselju Lijevoj Novoseliji, igrađena u 17-tom vijeku, obnovljena je 1978. godine, a za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, srušena 14. jula 1993. godine.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj od 6. do 11. decembra 2003. godine, donijela je odluku o proglašavanju područja harema Hadži Kurd džamije, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Ova džamija je izgrađena u 17. vijeku, nakon što su Novoseliju u 16. vijeku naselili seljaci iz sela Trn. Bejtić (1953) spominje da su se sklonili od kuge. U popisu mahala iz 1604. godine džamija nije spomenuta.

Athanasio Geeorgiceo 1626. navodi 42 banjalučke džamije, a Evlija Čelebi 1660. daje opis 45 džamija, pa moguće da je ova džamija već postojala u to vrijeme.

Hadži-Mustaj pašina džamija, džamija Hadži Mustaj paše Sokolovića nalazila se u banjalučkom naselju u Novoselija. Izgrađena je 1570. godine, a srušena od strane srpskog agresora 14. jula 1993. godine. Džamija je u postratnom periodu obnovljenja i ponovo dovedena u funkciju.

www.magazinplus.eu/www.veterani.ba