Mersed Šahonović: Visoko u ratu – Da je Predsjedništvo BiH moralo iz Sarajeva, bilo bi smješteno u Visokom (video)

MersedVetMersed Šahonović je jedan od onih  političkih kadrova u Visokom koji su imali lidersku ulogu i obavezu u pripremi za rat i tokom rata, a na taj period osvrnuli smo se iz današnje perspektive.
Video INTERVJU je “prva otvorena priča na tu temu” – u Visokom se jednako uzgaja filozofija šutnje: “još nije vrijeme da se o svemu otvoreno govori”.
Ovo je pokušaj da se visočki doprinosu u predratnom i ratnom periodu zabilježi.

Da je Predsjedništvo BiH moralo napustiti Sarajevo zbog ratnih dešavanja, bilo bi smješteno u Visokom, preciznije u Goruši. Isto tako, da je RTV u Sarajevu bila uništena, bila je pripremljena alternativna u Visokom.

Samoinicijativno organizovanje građana u predratnom periodu. Pred Moštrem su građani zaustavljali konvoje naoružanja ?

Patriotska liga u Visokom?

Skupo oružije za građane u predratnom periodu?

Sarajevo kao trajni prioritet tokom rata ali i u predratnom periodu?

Teško se oteti dojmu da “visočka pamet” nije adekvatno iskoristila ratnu ulogu i poziciju Visokog?

Mersed Šahinović tvrdi da Visoko nije imalo vlastite strategije, i da je mala šansa da će je imati uskoro?

Visočki heroji: Esad Eso Džafić i Teufik Tufo Buza?

Danas je evidentno različito isčitavanje i tumačenje ratnih činjenica i dešavanja?

Visoko je u ratu a i poslije rata snosilo konsekvence državne politike, navodnog profiterstva i vezivanja sa učinkovitošću oca i sina Čengića?

Aerodrom Visoko – ratna uloga: značajna uloga ili promašena investicija ?

Iz današnje perspektive Mersed Šahinović ne bi puno toga značajnije drugačije uradio?

magazinplus.eu