Ratni štab teritorijalne odbrane opštine Visoko – 10.2.1992.

PumaFBFormiran Ratni štab teritorijalne odbrane opštine Visoko 10. 02. 1992. godine.
U sastavu prvog Ratnog štaba TO opštine Visoko bili su sljedeće stariješine:
1. Avdagić Halim
2. Buza Mustafa
3. Drugović Midhat
4. Šarenac Tomislav
5. Lepić Mubera
6. Fejzić Bajro
7. Ajdin Halim
8. Hasečić Mustafa
9. Softić Fuad
10. Frljak Nihad
11. Lemeš Muhamed
12. Šehović Selver
13. Sadiković Mevludin
14. Hakirević Sabahudin
15. Šahinović Hasan
16. Hađžimehanivić Hajrudin
17. Spahić Osman
18. Begić Adem
19. Ališanović Rasim
20. Ajdin Derviša
21. Salihbegović Faik
22. Mlačo Akif
23. Gazdić Edhem
24. Hađžialić Salih
25. Čelebić Šefik
26. Ahmedović Esad
27. Golubović Stojan
28. Todorović Nenad

… Početkom aprila 1992. godine naglo se pogoršala političko-bezbjedonosna situacija u Republici i opštini Visoko. Na osnovu takve situacije Savjet za Narodnu odbranu donosi zaključak (strogo povjerljibo broj: 02/1-800-8 od 04.04.2091.) kojim se od Predsjedništva R BiH zahtjeva mobilizacija jedinica teritorijalne odbrane opštine Visoko. ..

Na sastanku mirnodobskog OpŠTO Visoko dana 04.04.1992. godine dogovoreno je da se dana 6. aprila 1992. g. izvrši pozivanje pripadnika tadašnjeg Ratnog OpŠTO Visoko.
… da se mobilizira PDV (Protiv diverzantski vod). Po formiranju da se predpočinjava Stanici javne bezbjednosti Visoko – MUP.

Odlukom Skupštine opštine Visoko o proglašenju vanrednog stanja broj: 01/1-012-27/92 od 6. aprila 1992. godine a u skladu sa Naređenjem štaba TO R BiH o obezbjeđenju vitalnih objekata (str. pov. br: 02/8-1 od 9. aprila 1992. godine, izvršena je mobilizacija Ratnog OpŠTO i ZŠČ (Zaštitno-štabske čete) dana 10. aprila 1992. godine.

Odlukom Predsjedništva R BiH o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji R BiH, OpŠTO Visoko je 10. aprila 1992.g. izdao JAVNI POZIV u kome se pozivaju si naoružani sastavi i pojedinci, osim snaga JNA i MUP-a, koji djeluju na teritoriji opštine Visoko pod raznim oznakama i simbolim, da se prijave OpŠTO, radi stavljanja pod jedinstvenu komandu i dobivanje jedinstvenih obilježja.
Rok prijavljivanja i evidentiranja je 15. april 1992. godine.

Težište u radu Ratnog OpŠTO Visoko u to vrijeme bilo je na formiranju Rejonskih štabova teritorijalne odbrane Visoko, Buci, Moštre i Gračanica i njihovih jedinica čije je formiranje završeno do 24. 04. 1992. godine.

Iz ovog štaba u aprilu 1992. godine otišli su Golubović Stojan i Todorović Nenad, a kroz štab je prošlo 68 rezervnih stariješina i 31 stariješina iz bivše JNA.

(Dokument Pov.br:01/144-1 od 9.4.1994. g.: Referat komandanta 321. brdske brigade Faruka Buljušmića u povodu obilježavanja formiranja Ratnog OpŠTO Visoko)
Prva strana dokumenta
Zadnja strana dokumenta

veterani.ba