31.12.1991. – JNA zvanično napušta teritoriju Hrvatske

JNAJNA zvanično napušta teritoriju Hrvatske. Do tada je okupirano oko trećine hrvatskog teritorija. Najveći dio jedinica JNA dislociran je iz Hrvatske u BiH. Tako je izvršena koncentracija vojnih snaga u BiH koje su u drugoj polovini 1991 godine brojale oko 100 000 vojnika. Paralelno s koncentracijom snaga u BiH JNA naoružava paravojne formacije SDS-a, jezgro buduće VRS (Vojske Republike Srpske).
Naredbu o naoružavanju paravojnih formacija SDS-a dao je načelnik Generalštaba JNA general Blagoje Adžić. Štabovi Terotorijalne odbrane u općinama sa većinskim srpskim stanovništvom u BiH legalno su naoružavale jedinice bivše Druge vojne oblasti JNA, uglavnom po naređenju komandanta Druge vojne oblasti generala Milutina Kukanjca. Krajem 1991 i početkom 1992 godine brojno stanje srpske teritorijalne odbrane iznosilo je oko 20 000 dobro naoružanih vojnika, mahom članova SDS-a.