19. juni 1992. – Ratne zabilješke

Visegrad19. 06. 1992

– U Višegradu, na novom mostu četničke snage ubile su 147 Bošnjaka. Mnoge žrtve su spaljene kako bi se sakrili tragovi zločina.

– Radio Sarajevo javlja da se u Novom Travniku sukobile snage ARBH i HVO.

– Radovan Karadžić izjavljuje: „Da EU nije prerano priznala nezavisnost BH i da odmah nakon toga Izetbegović nije proglasio opštu mobilizaciju (4.aprila) čime je i faktički objavljen rat Srbima u BiH, razaranja Sarajeva ne bi ni bilo“