Ratni 12. maj 1995.; ARBiH u ofanzivi »Una 95«

Una95ARBiH u ofanzivi »Una 95« probija linije odbrane VRS i napreduje prema Bosanskoj Krupi.

– Komadant mirovnih snaga u BH Rupert Smit je izdao naredbu svojim trupama da uzvraćaju oružjem ukoliko ih bilo koja od zaraćenih strana napadne.

www.magazinplus.eu – 502brigada.jimdo.com