Video: “Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike”, prof. dr. Esada Bajtala (podsjećanje)

bajtal knjigaBrezanska promocija knjige “Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike” prof. dr. Esada Bajtala, što je uprilićena u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, a u organizaciji opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” Breza – 25. februara u prepunoj sali Radničkog doma Breza: pokazatelj je da građani ove države umiju prepoznati intelektualne i naučne vrijednosti.

Uz autora prof. dr. Esada Bajtala o knjizi su govorili dr. sc. Slavko Kukić, prof. dr. Besim Spahić i prof. dr. Nerzuk Ćurak.

Prof. dr. Esad Bajtal – sociolog, psiholog, filozof i politički analitičar, te kao izdavač Univerzitet u Sarajevu – Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, u knjizi “Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike” analitički pokušava da pokaže svu bijedu i bestidnost negiranja agresije, svu neljudskost licemjernog svaljivanja krivice na žrtve vlastitih zločina.

U ovom izvještaju donosimo dio obraćanja brezanskoj publici dr. sc. Slavka Kukića, recenzenta ove knjige.

U okviru ovog izvještaja donosimo izjave svih aktera promocije knjige, ali i neke njihove komentare na aktualne dnevno-političke teme u BiH.

Prof.dr. Esad Bajtal:

Prof. dr. Nerzuk Ćurak, osim priče o knjizi “Zločini i laži Miloševićeve kripto-politike”, za “Magazin plus” je prokomentirao političku zbilju plebiscitarnih reformi na koje se obavezala “nova vlast BiH” prema EU.

Prof.dr. Besim Spahić:

Dr. sc. Slavo Kukić je, također za “Magazin plus”, prokomentirao političku zbilju plebiscitarnih reformi na koje se obavezala “nova vlast BiH” prema EU.

www.magazinplus.eu