02. 02. 1994. – Diverzantska jedinica 1. solbr SCA, postavila je po danu, uspješnu zasjedu, jedinici 3./309. bbr Kakanj

Dana 02. 02. 1994. godine diverzantska jedinica 1. solbr SCA, postavila je po
danu, uspješnu zasjedu, jedinici 3./309. bbr Kakanj, koja se vozilom vraćala sa smjene (l/o u rejonu Krst). Zasjeda je postavljena na makadamskom putu duboko u rejonu odbrane bataljona, u mjestu zvanom Bogatina Luka, u dolini rijeke Sadževice. Poginulo je 12 a teže su ranjena 2 borca Armije RBiH.