2. novembar 1993. godine Armija RBiH oslobađa grad Vareš sa minimalnim gubicima

Drugog novembra 1993. godine jedinice Armije RBiH Visoko i susjednih općina oslobodile su od HVO-a grad Vareš sa minimalnim gubicima.

Izvor: ” Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović