17. 11.– 04. 12. 1992. – Jedinice OpŠO Zavidovići (i jedinica PL Zenica)…

11.– 04. 12. 1992. – Jedinice OpŠO Zavidovići (i jedinica PL Zenica) su od jedinica SCA preotele kontrolu nad dolinom rijeke Gostović i ovladale svim naseljima u zahvatu njenog sliva

Podjesen, tačnije – u periodu 17. 11.–04. 12. 1992. godine, jedinice OpŠO Zavidovići (i jedinica PL Zenica) su od jedinica SCA preotele kontrolu nad dolinom rijeke Gostović i ovladale svim naseljima u zahvatu njenog sliva.
Oslobođeno je oko 200 km2 okupirane teritorije. Sa napuštanjem ove teritorije jedinice agresora su sa sobom povele i srpsko stanovništvo sela Mitrovići, Priluk, Kućice, Vukmanovići, Čardak, Gostovići, Donja Lovnica, Mahoje, Podkleče (ukupno oko 3.000 Srba) i privremeno ga zadržali na području Vozuče gdje su se razmjestile i potisnute jedinice SCA, da bi već sljedeće godine ovo izbjegličko srpsko stanovništvo bilo raseljeno po “srpskoj Posavini”. U najkračem bit će predstavljen ovaj veliki demografski kovitlac. Do početka agresije u dolini rijeke Gostović živjeli su gotovo u podjednakom broju Srbi i Bošnjaci. Već krajem 1991. godine, a posebno početkom 1992. godine, gostovički Srbi imali su formirane i naoružane paravojne jedinice, sa velikim zalihama svih sredstava potrebnih za ratovanje. Pred agresiju, u selu Mitrovići veoma često su viđani najviši funkcioneri SDS i visoki funkcioneri JNA, što se dovodi u vezu sa značajem područja Zavidovići u velikosrpskom projektu. U dolini rijeke Gostović jedinice SCA su postavile glavnu barikadu na Petom kilometru od grada Zavidovića prema Kamenici, uzvodno rijekom Gostović (predbarikada je bila na spominjanom selu Drugi Kilometar). OpŠO Zavidovići je na području Gostovića imao dva odreda, Odred Donji Gostović i Odred Gornji Gostović, istina, slabo naoružanih ali dobro motiviranih boraca.