PRAVA ISTINA: Zbog ovog je Armija BiH bila prinuđena zauzeti Kravicu 7.1.1993.

bakjU bh javnosti šire se mnoge kontroverze, a koje su vezane za mjesto Kravica kod Bratunca koje je Armija BiH zauzela 7. januara 1993. godine. Ovom prilikom mi ćemo iznijeti neke činjenice i potkrijepit ćemo ih video snimcima.

 Suština svega je da priče srpske strane kako je napad na Kravicu bio sa željom da se počine ratni zločini ili da se izvrši odmazda, NIJE ISTINITA.

Jer od aprila 1992. godine bošnjačka mjesta u Podrinju su sistematski napadnuta i uništavana. Civili su ubijani, žene i djevojčice silovane, kulturno -historijska dobra uništena. Sve su ovo JNA i srpske paravojne formacije radile kako bi trajno Bošnjake uklonili iz Podrinja.

U svemu ovom Bošnjaci, slabo naoružani, uspjeli su napraviti malu slobodnu teritoriju oko Srebrenice. Međutim padom bošnjačkih sela u Vlaseničkoj, Zvorničkoj, Bratunačkoj, čak i Višegradskoj i Bijeljinskoj općini, na ovoj teritoriji se našlo oko 70000 stanovnika Bošnjaka.

Zima je došla… Radovan Karadžić je naredio srpskim snagama da zaustave bilo kakav dotok humanitarne pomoći, hrane, lijekova i drugih potrepština za civilno stanovništvo u ovoj regiji… Cilj ovog embarga bio je da se dokrajči bošnjačko stanovništvo u Podrinju.

Evo jedan video, koji je iz marta 1993., istina nakon pada Kravice, ali govori o stanju bošnjačkog naroda u Podrinju pod srpskom opsadom… Čućete svjedoke koji govore kako je dijete umrlo od gladi i mati ga stavila ispod transportera UN-a. Pogledajte video:

Ovakvo stanje kao na videu bilo je i početkom janura u srebreničkoj enklavi… djeca su gladovala, bolesnici bili bez lijekova… zima teška… Jedini izlaz je bio da se zauzme neko srpsko mjesto kako bi se došlo hrane.

Kravica se nalazila na granici sa slobodnom teritorijom koju je kontrolisala 28. divizija Armije BiH, i upravo iz Kravice su stalno izvođeni napadi  na bošnjačke civile…

Borci Armije BiH bilu su umorni od rata, bez hrane, opreme, i ozbiljnog naoružanja… mnogi od njih su pogubili najbliže članove porodice koji su brutalno ubijeni u vrijeme srpskih napada na bošnjačka mjesta…

Glad je bila ta koja je primorala gladne borce da krenu tražiti hranu svojoj djeci u Kravici i tako je 7. januara ujutro počeo napad jedinica 28. divizije Armije BiH na Kravicu koje je ubrzo i pala.

Pogledajte video srpske strane koji govori o padu Kravice. Na vama je da prepoznate istinu, šta i kako je bilo, i ko je kriv za stradanja u Podrinju: