17. 10. 1992. – Jedinice Armije RBiH Zavidovići stavljaju pod svoju kontrolu SCA-ov artiljerijski položaj na području Gostovića

Početkom jula 1992. godine, jedinice SCA su nemilosrdno počele granatirati bošnjačka sela Šehiće, Borovnice, Sinanoviće, Lovnicu, ali, također, i sam grad Zavidovići i to upravo sa položaja na području Gostovića. Najpoznatiji artiljerijski položaj je bio na koti 452 Vrlaja. Ovaj artiljerijski položaj (bez vlastitih gubitaka) jedinice Armije RBiH Zavidovići stavile su pod svoju kontrolu 17. 10. 1992. godine.