Operacija deblokade glavnog grada je počela 15. juna 1995.godine

Posljednji dani 1994. su donijeli primjerje između Armije RBiH i HVO-a. Za to vrijeme u Visokom su trajale pripreme za deblokadu Sarajeva, te su u tu srvhu u Visoko pristigle jedinice 7.korpusa. Armije RBiH. Operacija deblokade glavnog grada je počela 15. juna 1995. godine. U toku operacije na Visoko je bačeno bezbroj granata te šest modificiranih aviobombi. Deblokada Sarajeva nije ostvarena oružanim putem.

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović