Niset Ramić osuđen za ratni zločin 20. juna 1992. u Visokom

Niset Ramić osuđen na 30 godina dugotrajnog zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Presudom sudećeg vijeća Niset Ramić je oglašen krivim što je u ranim jutarnjim satima  20. juna 1992. godine, u svojstvu pripadnika diverzantske čete Teritorijalne odbrane  Visoko, provodeći akciju oduzimanja naoružanja u naseljima u okolini Visokog, došao u naselje Hlapčevići i naredio grupi od oko 8 vojnika koje je predvodio da opkole tri kuće mještana srpske nacionalnosti. Optuženi je potom, zajedno sa vojnicima, iz kuća izveo šest osoba srpske nacionalnosti, zarobio ih i uputio u pravcu Omladinskog doma u mjestu Hlapčevići.  Optuženi je na putu do doma zarobljene zaustavio da bi potom prozvao jednu osobu da izađe iz vrste tražeći informacije gdje se nalazi skriveno oružje i minska polja. Nakon što mu ova osoba nije dala odgovor, optuženi je pucao u njega rafalnom paljbom.  Optuženi se zatim okrenuo prema ostalim zarobljenim civilima i otvorio rafalnu paljbu u njihovom pravcu.  Tom prilikom, četiri civila su ubijena a dva ranjena.

Izvor: sudbih.gov.ba

 

Izvod iz presude:

“… Naime, odbrana ne osporava da je optuženi kritične prilike bio pripadnik vojne formacije, odnosno diverzantske čete u sastavu 2. odreda Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Visoko, da je nosio uniformu i oružje, te da je imao zadatak da u mjestu Hlapčevići izvrši pretres porodičnih kuća porodica Ristić i Damjanović i da pronađene osobe odvede u sabirni centar u Domu kulture u Hlapčevićima, općina Visoko… ”

– Prvostepena Presuda

– Drugostepena Presuda

veterani.ba

 

Prilog TV Justice Objavljeno 20. apr 2014.

TV Justice Magazine I Episode 52: Another Crime Goes Unpunished

– od 10 do 17 minute: Svjedok

– od 23 do 24 minute: Visočani o zločinu