08. 06. 1992. – Jedinice OpŠTO Breza branile su topografski objekat Vratolom tt 636, u blizini sela Smailbegovići, općina Breza

Jedinice OpŠTO Breza, 08. 06. 1992. godine, vodile su uspješnu odbrambenu
borbu za topografski objekat Vratolom tt 636, u blizini sela Smailbegovići, općina Breza,
koje su napadale jedinice Ilijaške brigade SCA. Odbranjena je napadnuta teritorija uz
značajne gubitke – 3 poginula i 6 teško ranjenih boraca OpŠTO Breza.

(Obrazac 1, 1. k.,27. 03. 1997.)