01.–30. 06. 1994. – Napadni boj „Brana–94.“, općina Zavidovići, protiv jedinica SCA, izvele su jedinice 3. korpusa (i drugih) Armije RBiH

Napadni boj „Brana–94.“, općina Zavidovići (Vozućko područje), protiv jedinica SCA, izvele su jedinice 3. korpusa (i drugih) Armije RBiH u periodu 01.–30. 06. 1994. godine. Djejstva su trajala mjesec dana. Oslobođeno je oko 25 km2 okupirane teritorije zavidovićke općine a značajno je poljuljan neprijateljski bedem Vozuća, koji je u agresorskoj propagandnoj terminologiji važila za „Srpski Staljingrad“, „Bastion pravoslavlja“ i sl. Linije odbrane pomjerene su naprijed prema Vozući za 3–5 km. Gubici jedinica Armije RBiH u napadu i odbrani u ovom periodu bili su 39 poginulih i 54 teže ranjena borca