9 maj – Dan Zlatnih Ljiljana Armije R BiH

Ljiljan1“Zlatni ljiljan” je bilo najveće vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivalo se vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije podvige protiv agresora.

RATNO PRIZNANJE “ZLATNI LJILJAN”

“Potreba da se ratni doprinos, najprije pojedinaca a zatim i kolektiva uključenih u odbranu zemlje, prizna i valorizira, pojavila se unutar Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ranoj fazi rata i na početnom stupnju organizacije istih. Ljudski faktor i njegov potencijal zadugo je bio gotovo jedini faktor sa kojim se unutar Oružanih snaga RBiH moglo ozbiljno računati. Istina, u tim prvim danima bilo je dosta stihijskog odlučivanja i nejasnoća vezanih za nivo nadležnosti i kriterija dodjeljivanja priznanja. Ipak, kao najviše ratno priznanje za pripadnike Armije RBiH prihvaćena je značka Zlatni ljiljan.” (Mesud Šadinlija: Počasni nazivi – kolektivna ratna priznanja u Armiji Republike Bosne i Hercegovine)

Prva ratna priznanja Zlatni ljiljan počela su se dodjeljivati već u junu/julu 1992. godine u skladu s Pravilnicima o priznanjima i stimulativnim mjerama.
Prema tadašnjoj i kasnijoj proceduri prijedlozi o imenovanjima dolazili su od nižih formacija (vod, četa, bataljon, brigada) prema Regionalnim štabovima (kasnije Korpusima), što je potvrđivao Glavni štab Armije RBiH. U periodu od 1992. do 1996. godine dodijeljena su 1.733 Zlatna ljiljana.

– U tom periodu dodijeljena su i dva kolektivna priznanja Zlatni ljiljan – Gardijskoj brigadi “Delta” i Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi “Sarajevo”. Nešto ranije u augustu 1992. godine načelnik Štaba Vrhovne komande OSRBiH Sefer Halilović odlikovao je i 17 pripadnika specijalne jedinice OSA Zlatnim ljiljanom i istom naredbom donio odluku da ubuduće jedinica nosi naziv “Osa – Zlatni ljiljani”. (GŠA 02/340-960)

– Ratno priznanje Zlatni ljiljan dodjeljivalo se u početku rata u skladu s Pravilnikom o stimulativnim mjerama u Oružanim snagama RBiH 1992. (Službeni list Armije RBiH 1/92);  Pravilnikom o dodjeli ratnog priznanja Zlatni ljiljan od 1. oktobra 1992, a na osnovu ovlaštenja Predsjedništva RBiH Ministarstvo odbrane u decembru 1992. godine donijelo je i novi Pravilnik o priznanjima i stimulativnim mjerama (kojim se ukidaju kolektivna priznanja).

magazinplus.eu