22. maj 1993. – Novi Oven – Stoltenbergov plan za BiH

Mirovni plan Kontakt grupe o okončanju rata – kako je nastala ideja o podjeli Bosne i Hercegovine u omjeru 51:49

Definitivnom propašću Vens – Ovenovog mirovnog plana za Bosnu i Hercegovinu 17. maja 1993. godine, zbog odbijanja srpske strane, međunarodna zajednica je nastojala pronaći nova rješenja. Prilika se ukazala već 22. maja kada je ruski ministar vanjskih poslova Andrei Kroizev sazvao sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a sa ciljem razmještanja trupa u tzv. “sigurnosnim zonama”, koje su činile: Srebrenica, Žepa, Goražde, Sarajevo, Tuzla i Bihać. “Petorka” koju su činile SAD, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Španija, lansirala je tzv. “Program zajedničke akcije”, kojim se odriču Vens – Ovenovog plana. Ovakva inicijativa izrodila je novi plan Oven – Stoltenbergov.

Continue reading “22. maj 1993. – Novi Oven – Stoltenbergov plan za BiH”

Na današnji dan poginuo Lepić Elvedin (1964 – 1994)

Lepic_Elvedin_19.05.

Lepić Evelin (1964 – 1994)

Rođen 24.09.1964. godine u Visokom, nastanjen u Poriječanima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 17.05.1992. godine. Poginuo 19.05.1994. godine u rejonu Moševačko brdo – Ilijaš, kao pripadnik 321. bbr., MOS „Abdul Latif“. Proizveden u čin kapetana. Ukopan 21.05.1994. godine na mezarju u Grđevcu – Visoko.

 

Formiran Drugi krajiški korpus Vojske Republike Srpske

Drugi krajiski korpus VRSDrugi krajiški korpus je bio jedan od sedam korpusa Vojske Republike Srpske. U prosjeku je u svom sastavu imao 9.000-14.000 vojnika, a po formaciji je trebalo da ima 24.000 boraca.

HIstorija

Drugi krajiški korpus je osnovan odlukom Glavnog štaba (Generalštaba) Vojske Republike Srpske 19. maja 1992. godine. Korpusom su komandovali general Radivoje Tomanić i general Grujo Borić. Zona koju je korpus branio je obuhvatala 16 zapadnokrajiških opština Republike Srpske. Oko 2.000 boraca ovoga korpusa je poginulo.

Tokom 1992. godine, u korpusu je bilo 11.500 vojnika. Uslijed ranjavanja, pogibje i osipanja, taj će se broj smanjiti za 1.000-2.000 boraca.

Sastav

Drugi krajiški korpus u svom sastavu je od 1992-1994 imao artiljerijski divizion sa haubicama 122mm i 155mm kojim je komandovao kapetan prve klase Dragomir Popović. U zimu 1994. artiljerijski divizion je rasformiran i integrisan u Drugi artiljerijski mješoviti puk. Drugi mešoviti artiljerijski puk (2.map)je raspolagao sa 20 topova 130mm, 6 haubica 122mm D-30 J, 4 VBR Plamen i 4 VBR Oganj. U puku je tokom rata bilo 300 boraca. Pukom je zapovijedao potpukovnik Simo Despanić.

Jedinice korpusa

Komanda korpusa,
2. Bataljon Vojne policije,
2. Bataljon Veze,
172. Autotransportni bataljon,
2. Sanitetski bataljon,
2. Izviđačko-diverzantski odred,
2. Mješoviti artiljerijski puk PVO,
2. Laki artiljerijski puk PVO,
2. Inžinjerijski puk,
2. Mješoviti protivoklopni artiljerijski puk,
7. Kupreško-šipovska brigada,
15. Bihaćka pješadijska brigada,
1. Drvarska laka pješadijska brigada,
3. Petrovačka laka pješadijska brigada,
5. Glamočka laka pješadijska brigada,
9. Grahovska laka pješadijska brigada,
11. Krupska laka pješadijska brigada,
17. Ključka laka pješadijska brigada,
21. Samostalni oklopni bataljon

Na današnji dan poginuo Suljić Vahid (1956 – 1994)

Suljic_Vahid_19.05.Suljić Vahid (1956-1994)

Rođen 25.08.1956. godine u Gornjoj Zimči – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 24.04.1992. godine. Poginuo 19.05.1994. godine u rejonu rejonu Moševačko brdo – Ilijaš, kao pripadnik 321. bbr. Proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 22.05.1994. godine na mezariju u Gornjoj Zimči – Visoko.

 

18.05.1992. – Formirana 303. viteška brdska brigada Zenica

Tristo treca viteska zenica303. viteška brdska brigada je bila brigada u sastavu Trećeg korpusu Armije RBiH. Naredbom Republičkog štaba TO RBiH 18. maja 1992. godine formirana je Prva zenička brigada, prva manevarska jedinica u državi. Novoformirana brigada se sastojala od dva bataljona sa prištabskim jedinicama.
Continue reading “18.05.1992. – Formirana 303. viteška brdska brigada Zenica”

18.05.1996. – Radovan Karadžić povukao se s mjesta predsjednika Republike Srpske

radovan-karadzicRadovan Karadžić, optužen zbog ratnih zločina, povukao se s mjesta predsjednika Republike Srpske 18. maja 1996. godine.

Radovan Karadžić, srpski političar, bivši predsjednik Republike Srpske. Po struci je psihijatar, a bavio se i književnošću.
Continue reading “18.05.1996. – Radovan Karadžić povukao se s mjesta predsjednika Republike Srpske”

18.05.1992. – Formirana Prva brigada policije Stari Grad

policija stari grad18. maja 1992. godine ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ismet Dahić postrojio je 750 pripadnika Prve brigade policije Stari Grad, čiji je načelnik bio Enes Bezdrob. Smotru je izvršio tadašnji doministar policije RBiH Jusuf Pušina, a građani su masovno pristupili u njihove redove. – Kasnije je nastupila transformacija u Armiju RBiH.
Continue reading “18.05.1992. – Formirana Prva brigada policije Stari Grad”

18.5.1992. – Visoko: Zaustavljanje i razoružavanje JNA kolone u Mačuhu

macuhDana 18.05.1992. godine zaustavljena je marševska kolona Jugoslovenskearmije koja je napustila kasarnu Bilmišće u Zenici, u tjesnacu Mačuh, općina Visoko, kod sela Donja Papratnica i Dobrinje, na putu Kakanj – Visoko.
Naređenje iz Sarajeva je bilo da se ova kolona propusti.
U koloni je bilo oko 400 vojnika i starješina, više desetina vojnih i teretnih civilnih vozila u kojima je prevoženo formacijsko naoružanje, municija i oprema.
Continue reading “18.5.1992. – Visoko: Zaustavljanje i razoružavanje JNA kolone u Mačuhu”