Na današnji dan poginuo Delibašić Ahmed (1974 – 1994)

Delibasic_Ahmed_12.04.Delibašić Ahmed (1974 – 1994)

Rođen 19.06.1974. godine u Ratingenu – Njemačka, nastanjen u Topuzovom Polju – Visoko. Pripadnik jednica Armije BiH od 15.09.1993. godine. Poginuo 12.04.1994. godine kao pripadnik Odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ Visoko. Ukopan 13.04.1994. godine na mezarju u Topuzovom Polju – Visoko.

Na današnji dan poginuo Zerdo Ibrahim (1961 – 1993)

Zerdo_Ibrahim_10.04.Zerdo Ibrahim (1961 – 1993)

Rođen 18.01.1961. godine u Visokom, nastanjen u Dvoru – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine. Poginuo 10.04.1993. godine u rejonu Borak – Visoko, kao pripadnik 302. mtbr. proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 12.04.1993. godine na mezarju u Ginju – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja „Zlatni ljiljan“.

Na današnji dan umro Topalović Mirsad (1963 – 1995)

Topalovic_Mirsad_08.04.Topalović Mirsad (1963 – 1995)

Rođen 18.01.1963. godine u Vratnici – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 25.04.1992. godine. Ranjen 07.04.1995. godine u rejonu Gornje Rosulje – Visoko, kao pripadnik 136. bbr. Podlegao ranama 08.04.1995. godine u Ratnoj bolnici Visoko. Proizveden u čin narednika. Ukopan 10.04.1995. godine na mezarju u Vratnici – Visoko.