Na današnji dan poginuo Omanović Sabahudin (1971 – 1994)

Omanovic_Sabahudin_27.07.Omanović Sabahudin (1971 – 1994)

Rođen 08.08.1971. godine u Sarajevu, nastanjen u Radinovićima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 24.04.1992. godine. Poginuo 27.07.1994. godine u rejonu Orlje – Olovo, kao pripadnik 321. bbr. – Tufina četa. Proizveden u čin narednika. Ukopan 28.07.1994. godine na mezarju u Radinovićima – Visoko.

Na današnji dan poginuo Šahinović Nijaz (1959 – 1995)

Sahinovic_Nijaz_23.07.Šahinović Nijaz (1959 – 1995)

Rođen 24.07.1959. godine u Visokom, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 08.04.1992. godine. Poginuo u rejonu Brutusi – Treskavica – Trnovo, kao pripadnik 146. lbr. Proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 24.07.1995. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko. Dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan”.