Na današnji dan poginuo Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Kosovac_Jamin_02.06.

Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Rođen 19.06.1969. godine u Sarajevu , nastanjen u Vidovićima – Visoko.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine.
Zarobljen 27.04.1992. godine u rejonu Ahatovići – Sarajevo, kao pripadnik RjŠTO – Buci. Ubijen 02.06.1992. godine i sahranjen u masovnu grobnicu, a nakon ekshumacije 18.10.1996. godine ukopan u harem džamije Stari Ilijaš 18.12.1996. godine.

Na današnji dan poginuo Alić Mustafa (1972 – 1993)

Alić Mustafa (1972 – 1993)

Rođen 10.08.1972. godine u Velikom Čajnu – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 13.05.1992. godine.
Poginuo 30.05.1993. godine u rejonu Gunjače – Badnje – Kiseljak, kao pripadnik 302. mtbr.
Proizveden u čin poručnika.
Ukopan 01.06.1993. godine na mezarju u Velikom Čajnu – Visoko.

Na današnji dan poginuo Mlivić Hajrudin (1965 – 1993)

Mlivić Hajrudin (1965 – 1993)

Rođen 12.09.1965. godine u Šošnjama – Visoko, gdje je i živio.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 17.05.1992. godine.
Poginuo 30.05.1993. godine u rejonu Gunjače – Badnje – Kiseljak, kao pripadnik 302. mtbr.
Proizveden u čin narednika.
Ukopan 01.06.1993. godine na mezarju u Šošnjama – Visoko

Na današnji dan poginuo Hajdarević ef. Senid (1974 – 1995)

Hajdarevic_Senid_28.05.Hajdarević ef. Senid (1974 – 1995)

Rođen 24.04.1974. godine u Rajčićima – Visoko, nastanjen u Ozrakovićima – Visoko.
Pripadnik jednica Armije BiH od 31.12.1992. godine.
Poginuo 28.05.1995. godine u rejonu Vozuće – Zavidovići, kao pripadnik Odreda “El – mudžahedin”.
Ukopan 29.05.1995. godine na mezarju “Rosulje” u Arnautovićima – Visoko.

Na današnji dan poginuo Genjac Almir (1969 – 1993)

Genjac_Almir_20.04.Genjac Almir (1969 – 1993)

Rođen 12.07.1969. godine u Visokom, nastanjen u Poriječanima – Visoko. Pripadnik jedinica Armije BiH od 06.11.1992. godine. Poginuo 20.04.1993. godine u rejonu Lisovo brdo – Visoko, kao pripadnik OpŠTO – 2. PDO. Ukopan 23.04.1993. godine na mezarju u Poriječanima – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja „Srebrena policijska značka“.