04.10.1991. – Mobilizirana 149. brigada HV

sto cetres deveta HV149. brigada Hrvatske vojske je formirana 12. augusta 1991. godine kao 6. brigada TO. Mobilizirana je 4. oktobra 1991. godine bez 3. bojne koja je mobilizirana 1. decembra 1991. godine.

U 1991. u Brigadu je mobilizirana 2001 osoba. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5600 pripadnika – v/o. U 1991. Brigada izvodi obrambena borbena djelovanja na domicilnom bojištu u OG Zagreb i drži crtu bojišnice na lijevoj obali Kupe i po dužini.
Continue reading “04.10.1991. – Mobilizirana 149. brigada HV”

03.10.1991. – Započelo formiranje 153. brigade HV

sto trideset peta153. brigade HV – Velika Gorica je mobilizirana kao 10. brigada TO (Teritorijalne obrane). Mobilizacija se provodila od 03. do 10. oktobra 1991. godine. Odmah po mobilizaciji zauzima položaje na lijevoj obali rijeke Kupe na širem području Pokupskog. Potom dijelom snaga sudjeluje u blokadi vojarni „Pleso“ i „Maršal Tito.“ Dana 26. i 27. oktobra 1991. godine, dijelom snaga prelazi rijeku Kupu u Letovaniću preko pontonskog mosta i zauzima položaje kod sela Slana, koji su u tom trenutku najistureniji položaji HV na cijeloj Banovini.
Continue reading “03.10.1991. – Započelo formiranje 153. brigade HV”

02.10.1991. – Formirana 150. brigada HV

Sto pedeseta HV150. brigada Hrvatske vojske je ustrojena 12. augusta 1991. godine, kao 7. brigada TO Črnomerec. Mobilizacija Brigade izvršena je 2. oktobra 1991. godine. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5500 pripadnika – v/o.
U 1991. brigada je s jednom pješačkom bojnom sudjelovala zajedno sa snagama obrane Jastrebarskog u blokadi vojarne 4. okbr JNA do odlaska neprijateljskih snaga iz RH.
Continue reading “02.10.1991. – Formirana 150. brigada HV”

01.10.1991. – Počela opsada Dubrovnika

dubrovnik opsadaOpsada Dubrovnika naziv je ratnih operacija koje su se odvijale tokom Domovinskog rata od Prevlake i Konavala na istoku fronta i grada Dubrovnika, do Dubrovačkog primorja na zapadu fronta. Napad na ovaj dio Hrvatske izvele su kombinovane snage JNA, JRM i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane SFRJ, potpomognute pripadnicima teritorijalne odbrane Crne Gore, Istočne Hercegovine i četničkim dobrovoljnim jedinicama.
Continue reading “01.10.1991. – Počela opsada Dubrovnika”

01.10.1991. – Bitka za Čepikuće

CepikuceBitka za Čepikuće je naziv ratne operacije obrane Dubrovnika na zapadnom dijelu dubrovačke općine tijekom Domovinskog rata.

Uvod

Čepikuće su selo u općini Dubrovačko primorje u neposrednoj blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Selo je smješteno uz cestu koja od Slanog na jugoistoku i sela Lisca na jugozapadu vodi prema sjeveroistoku i bosanskohercegovačkim selima Trebimlja i Ravno.
Continue reading “01.10.1991. – Bitka za Čepikuće”

29.09.1991. – Hrvatska vojska zauzela vojarna “Božidar Adžija” u Bjelovaru

kasarna bjelovarBjelovarska vojarna “Božidar Adžija” na Vojnoviću u samom gradu i objekti JNA u okolici Bjelovara bili su blokirani i napadnuti od strane hrvatskih snaga. Vojarna je bila dom 265. oklopno-mehaniziranoj brigadi i bila je zarobljena 29. septembra kao dio operacije Bilogora.
Continue reading “29.09.1991. – Hrvatska vojska zauzela vojarna “Božidar Adžija” u Bjelovaru”

26.09.1991. – Počela operacija Medvjed

Operacija MedvjedOperacija Medvjed je bila operacija hrvatskih postrojbi u početnom razdoblju Domovinskog rata.

Okolnosti

Hrvatske snage su ju poduzele radi deblokiranja gradića Otočca i cestovne prometnice Otočac-Žuta Lokva. Otočac je bio strateški važni gradić Otočac koji se nalazio na važnoj cestovnoj prometnici koja je povezivala hrvatski sjever i jug. Otočac je bio predstavljao i psihološki cilj, jer je bio glavnim gradom jedne hrvatske regije, Gacke.
Continue reading “26.09.1991. – Počela operacija Medvjed”

25.09.1991. – Formirana 204. brigada HV

Dvjesto cetvrta brigada vukovar204. brigada HV, zvana još i vukovarska, legendarna je brigada Hrvatske vojske čiji su pripadnici branili grad Vukovar u Domovinskom ratu (Bitka za Vukovar). Brigada je ustrojena 25. septembra 1991. od pripadnika naoružanih postrojbi, a njezin prvi zapovjednik bio je Mile Dedaković-Jastreb. U službenim dokumentima HV vodi se i kao 124. brigada HV.
Continue reading “25.09.1991. – Formirana 204. brigada HV”