16.07.2014. – “Holandija je kriva za deportaciju i ubistva 300 bošnjačkih muškaraca u Srebrenici”

srebrenica vojska narodPresudom civilnog apelacionog holandskog suda od 16. jula 2104. godine, Holandija je okrivljena za deportaciju i ubistva 300 bošnjačkih muškaraca, koji su nakon zauzimanja Srebrenice 13. jula 1995. od strane Vojske Republike Srpske, odvedeni i pogubljeni.
Optužba je podnesena od strane udruženja Majke Srebrenice, a u njoj se iznosi da holandski vojnici u Potočarima, nisu ništa poduzeli za sprečavanje deportacije i ubistava bošnjačkih muškaraca. Presudu je donijela sudija Larissa Elwin.