16.07.1995. – 6000 muškaraca i dječaka iz Srebrenice probilo se do Sapne

Oko 6000 muškaraca i dječaka iz kolone koja se probijala iz Srebrenice prema Tuzli, prešlo je na teritoriju pod kontrolom Armije BIH kod Sapne.

U noći sa 15. na 16. juli 1995. na prostoru Nezuka i Baljkovice, odnosno na ratnoj liniji na je tzv. kolona smrti izvršila proboj na tadašnji slobodni zvornički teritorij.

_____________

U martu 1995. godine ratni zločinac Radovan Karadžić je izdao “Direktivu 7” u kojoj stoji da VRS treba “…izvršiti potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe, time sprečiti i pojedinačno komuniciranje između ovih enklava. Svakodnevnim planskim i osmišljenim borbenim aktivnostima stvoriti uslove totalne nesigurnosti, nepodnošljivosti i besperspektivnosti daljnjeg opstanka i života meštana u Srebrenici…”

Navedena direktiva bila je samo uvod u operativni vojni plan, kodnog imena “Krivaja 95”, koji je Vojska Republike Srpske razradila 1995. godine s ciljem da zauzme “sigurnosne zone” Ujedinjenih naroda: Srebrenicu i Žepu. Operacija “Krivaja 95” je uvod u genocid koji je VRS počinila nad preko 8.000 muškaraca 1995. godine u Potočarima i njihovoj široj okolini u samo nekoliko dana.

marsmira.org

Kolona Srebrenica Nezuk 16 juli 1995