Na današnji dan poginuo Esad Eso Džafić (1948 – 1993)

EsoHadjijaVet

Džafić Esad (1948 – 1993)

Rođen 07.12.1948. godine na Bucima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine. Poginuo 10.06.1993. godine u rejonu Gornja Slapnica – Kakanj, kao pripadnik 302. mtbr. Proizveden u čin kapetana. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatni ljiljan”. Ukopan 12.06.1993. godine na mezarju u Stuparićima – Visoko.

Svoj ratni put hadžija Eso, kako su ga zvali znani i neznani, započinje krajem 1991. godine.

Kao stariješina i borac angažiran je kroz Krizni štab MZ Buci, i na osiguranju prebacivanja naoružanja za Sarajevo.

Januara 1992. godine postavljen je za člana Rejonskog štaba Teritorijalne odbrane Buci, s ciljem formiranja interventnih jedinica za obezbjeđenje teritorije i zaštitu stanovništva.

Od aprila 1992. godine kada je formiran Odred oružanih snaga Buci, nalazi se na dužnosti komandira Diverzantsko-izviđačkog voda, sa zadatkom da interventno djeluje na području MZ Buci, MZ Kralupi, MZ Goduša i MZ Tušnjići.

Izdvajamo neke od borbenih aktivnosti koje je predvodio ili u njima učestvovao:

– 25. oktobra 1992. godine, sa grupom svojih izviđača u rejonu Ciganije (D. Bioča), diverzanstkom akcijom likvidira dva neprijateljska vojnika. Istog dana u rejonu Vele uspijevaju razminirati 150 mina („pašteta“, nagazinih mina, mina usmjerenog dejstva), i stvoriti uslove za diverzantska dejstva.

– 5. novembra 1992. godine,  u rejonu Pjesci, diverzantskim djelovanjem likvidira dva neprijateljska vojnika i uništava traktor s dostavom 2 bureta nafte.
– Sutradan u rejonu Konjevca likvidira 7 neprijateljskih vojnika, ranjava isto toliko a uz zaplijenjeno  naoružanja izvlači i jednog neprijateljskog vojnika.

– Od 7. do 10. decembra  1992. – na Pijescima uništavaju PAT 20/3 m/m sa posadom. Na Crkvicama i Pijescima sa RPG-om, svakodnevno „uništava neprijateljske rovove“.

– 5. januara 1993. godine, u sadejstvu s drugim jedinicama, uspjevaju zauzeti  objekt Crkvice, kotu 936. Tom prilikom zaplijenjen je jedan PAM, 2 PM-a M-53 i dosta streljačkog  naoružanja i MTS-a.Narednog dana uslijedio je žestok protiv napad neprijatelja a Esad Eso Džafić je tom prilikom ranjen.

– 15. mart 1993. godine,  nakon uspješnog oporavka se vrača u jedinicu, koju će ubrzo napustiti  a svoj ratni put nastaviti u Muslimanskom odredu „Abdullatif“  – 302. Motorizovane brigade Visoko.

10. juna 1993. godine,  u sukobu sa kakanjskim HVO, u rejonu Gornje Slapnice smrtno je pogođen.
Ukopan je 12.6.1993. godine na mezarju u Stuparićima – Visoko.

NAREDBOM (br. 05-1/31-57 og 15.4.1994. godine) Komandanta Štaba Vrhovne komande Armije Republike BiH armijskog generala Rasima Delića posthumno odlikovan najvećim ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“.

www.magazinplus.eu/www.veterani.ba